Feeds:
பதிவுகள்
பின்னூட்டங்கள்

Archive for the ‘வரலாற்று ஆவணம்’ Category

>நான் மாணவனாக இருந்த காலத்தில் எமது பாடசாலையில் கற்பித்த சபாதிப்பிள்ளை ஆசிரியர் அவர்களை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது.

கல்வியிலும், ஒழுக்கத்திலும் சமயப்பற்றிலும் மாணவர்களை நெறிப்படுத்திய அற்புதமான ஆசிரியர் ஆவார்.

அவர் எழுதிய கட்டுரை ஒன்றை நண்பர் க.சண்முகசுந்தரம் பழைய பாடசாலை வெளியீடுகளில் இருந்து எடுத்துத் தந்து உதவினார். புகைப்படமும் அவர் உதவியே. மிக்க நன்றி.

மேலைப்புலோலிச்
சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலையின் வரலாறும் வளர்ச்சியும்

வ.சபாபதிப்பிள்ளை – இளைப்பாறிய ஆசிரியர் –

ஆறுமுகநாவலர் அவர்களின் ஆசீர்வாதத்துடன் எங்கள் வித்தியாசாலை 1875-ம் ஆ ஆவணிமீ (5-9-1875)ல் ஆரம்பமானது. நூவலர் பெருமானின் மாணக்க முறையிலுள்ள சிவசுப்பிரமணிய தேசிகரும், மகன் கணபதிக்குருக்களும் காலஞ்சென்ற மனேஜரின் பிதா ஆ.ஆறுமுகம், மாமன் வெ.சரவணமுத்து மைத்துனர் சு.சபாபதிப்பிளை என்பவர்களும் சேர்ந்து வா. கணபதிப்பிள்ளைக்குச் சொந்தமான கொள்வளையென்னுங் காணியில் ஒரு பரப்பு நிலம் உதவச்செய்து அயலவர் உதவியுடன் அதில் கட்டடம் அமைத்து வித்தியாசாலையை ஆரம்பித்தனர். பின்னரும் நிலம் தேவைப்பட்டபோது வெ.சரவணமுத்து அவர்களே உதவினர். பாடசாலைக்குத் தெற்கேயுள்ள காணியில் சொரியலாக இருந்த 11/2 பரப்பு நிலமும் 1961-ல் பாடசாலைக்காணியுள் சோர்க்கப்பட்டது.
1884-ல் வித்தியாசாலை தளர்சசியடைய அப்போது ஆ.ஆ.சிதம்பரப்பி;ளை அவர்கள் தமது குடும்பத்தார் சேர்த்து உதவிய ஒரு சிறு நிதிஉதவியுடன் பாடசாலைப் பொறுப்பை ஏற்று நடத்தினர். 1892 ஆடிமாசத்தில் முதற் பரீஷை நடந்தது. எத்தனையோ கஷ்டங்கள் எதிர்ப்புகளுடன் அரசினர் நன்கொடையும் கிடைத்தது. இவரின் மகன் ஆ.சி.நாகலிங்கபிள்ளை அவர்கள் மனேஜருக்குரிய கடமைகளை தந்தையார் இருக்கும்போதே ஆரம்பித்து அவருக்குப் பின்னும் தவறாது திறம்பட நடத்திவந்தனர். இவர் தமது காலத்தில் வித்தியா பகுதியாரே அறிந்து வியக்கும்படியாக 7 மணிப் பாடசாலையை தமது கட்டுப்பாடான நிர்வாகத்தால் சிலவருஷங்கள் நடத்தினர். ஆரம்பகாலம் தொடக்கம் 1926ம் ஆண்டு வலையில் நவராத்திரிக்கு முதற்கிழமையில் இலக்கண இலக்கிய சமயபாடங்களில் தேர்ச்சிகாணுமாறு தமிழ் வித்துவான்கூடி பரீஷை நடத்தினர். ஆரம்பகாலத்தில் நாவலர்பெருமானே இப்பரீஷைக்கு ஒருமுறை சமூகமளித்துள்ளார். முத்துக்குமார சாமிக்குருக்கள், வேல்மயில்வாகனபண்டிதர், சிவசம்புப்புலவர், சு.சிவபாதசுந்தரம் முதலிய பெரியோர்கள் சமூகமளித்து பரீஷை நடத்தினர். அக்காலத்தில் மாணவர் பெற்றாரின் நன்மைக்காக இடையிடையே நாவலர்பெருமான், சுவாமி விபுலானந்தர், சதாவதானம் நா.க. கதிரவேற்பி;ள்ளை அவர்கள், மு.ளு. அருள்நந்தி, உதவி வித்தியாகர்த்தர் சிவப்பிரகாச பண்டிதர் போன்ற பெரியோர்கள் பிரசங்கம் செய்தனர். சதாவதானம் நா. கதிரவேற்பி;ள்ளை அவர்கள் இவ்வித்தியாசாலையில் மாணவனாகவும் சிலகாலம் ஆசிரியராகவும் இருந்தனர்.
1894-ல் ஆரம்பித்த சிவஞானப்பிரகாச சபையாரே அன்று தொடக்கம் பரிசளிப்பு விழாவை நடத்திவருகின்றனர்.
1924-ம் ஆ தொடக்கம் நடந்த ஸ்கொலஷிப் பரீட்சையில் ஆ.வ.துரைச்சாமிப்பிளை முதலிய பலர் சித்தி பெற்றனர்.
1875-ம்ஆ தலைமையாசிரியராக இருந்த சிவ.சு.கணபதிக்குருக்களுக்குப்பின் முறையே திரு.சு.வெற்றிவேலு, வ.ஆள்வாப்பிளை, க.சுப்பிரமணியம், சி.கணபதிப்பிள்ளை, க.ஆறுமுகம், வ.வீரகத்தி, க.வல்லிபுரம், என்பவர்கள் தலைமையாசிரியர்களாக இருந்தார்கள். இப்போது எங்கள் அன்புக்குரிய திரு.மா.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் 1934-ம் ஆ தொடக்கம் தலைமையாசிரியராய் இருந்து நடத்தி வருகிறார்கள். இவர் எந்நேரத்திலும் வித்தியாசாலையின் வளர்ச்சியில் கண்ணுங் கருத்தும் உடையவராய், எல்லோருடனும் அன்பாகவும், மரியாதையாகவும் நடப்பதால் எல்லோருடைய அன்புக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியவராகின்றார். இவருடைய காலத்தில் அதாவது 1935-ல் அறுபதாம் ஆண்டு விழாவும், 1955-ம் எண்பதாம் ஆண்டு விழாவும் நடை பெற்றன.
1955-ம் ஆ தைமாசத்தில் ஆரம்பித்த கட்டிடம் இறைவான் திருவருளை முன்னிட்டு மனேஜர் அவர்கள் ஆரம்பித்த நிர்வாகத் திறமையாலும், திரு.வே.தா.சி.சிவகுருநாதன் அவர்கள் பலவகையான கஷ்டங்களுடன் சேர்த்த சைவவித்தியாதர்மநிதியின் பணஉதவியினாலும், வித்தியாபிமானிகளின் பண உதவியினாலும் நிறைவேறி ஆனிச் சோதியிலன்று பிரவேசமும் செய்யப்பட்டது.
பெற்றர் அசிரியசங்க நிருவாசகபையாரின் முயற்சியினாலும் பண உதவியினாலும், ஆய்வுகூடமும், நிருவாகசபையாரின் முயற்சியினாலும், அரசாங்க பண உதவியினாலும், புதுக்கட்டிடமும் நிறைவேறியுள்ளன. இதற்ககென உழைத்த இச் சபையின் இரு தலைவர்களுக்கும் எங்கள் எல்லோருடைய நன்றியும் பாராட்டுதலும் எக்காலமும் உடையன.

வ.சபாபதிப்பிள்ளை.

Read Full Post »